Geodézie Pokorná - Polák

Geodetické služby

Nabízíme a poskytujeme geodetické služby:

Katastr nemovitostí

Inženýrská a stavební geodézie

Rodinné domy a obdobné jednoduché stavby

Investiční výstavba

Mapy a mapové podklady pro projekty

Tematické mapy pro správu území

Mapové podklady pro projekty - polohopis a výškopis

Technicko - právní služby

© 2001-2022 Jan Polák, Petr Polák