Geodézie Pokorná - Polák

Reference

Podíleli jsme se jako zaměstnanci státních organizací, fyzických osob a právnických osob působících v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí na zpracování nebo jsme samostatně zpracovali zejména následující zakázky:

Katastr nemovitostí

Inženýrská a stavební geodézie

Mapování

Speciální geodézie

Poradenství a technicko - právní služby

Odborná a vzdělávací činnost v zeměměřictví a katastru nemovitostí

© 2001-2022 Jan Polák, Petr Polák