Geodézie Pokorná - Polák

Geodézie Pokorná - Polák

Poskytujeme geodetické služby v katastru nemovitostí a při projektování a provádění staveb a
nabízíme geodetická řešení životních situací spojených s nemovitostmi.

Pozemky

Rozdělení pozemku

Vytyčení (označení) vlastnické hranice pozemku v terénu

Zpřesnění hranic pozemků

Věcné břemeno k pozemku

Informace z katastru nemovitostí

Budovy

Zaměření budovy (rodinného domu, garáže apod.) do katastru nemovitostí

Zaměření rozestavěné budovy (rodinného domu, garáže apod.) do katastru nemovitostí

Kolaudace nebo započetí užívání novostavby, případně přístavby nebo přestavby budovy

Informace z katastru nemovitostí

Stavba

Mapový podklad pro projekt stavby - polohopis a výškopis

Vytyčení (vyznačení) budoucí stavby v terénu

Geodetické činnosti před zahájením, při uskutečňování, dokončení a legalizaci stavby

Kolaudace přípojky inženýrské sítě k budově (vody, kanalizace, plynu, elektriky, telefonu ...)

Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby

Správa území

Základní mapa závodu, tematická mapa areálu (skladu, výstaviště apod.)

Dokumentace polohy podzemních inženýrských sítí

Rozdíl výšek ve výškových systémech Jadran a Balt - po vyrovnání (Bpv)

© 2001-2022 Jan Polák, Petr Polák